Free Marathi Poem Quotes by Na Sa Yeotikar | 111571117

स्वातंत्र्यातील गुलामी

सत्तेचाळीसला संपले इंग्रजांचे जुलमी राज्य
सुरू झाले भारतीयांच्या मनातील स्वराज

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories