Gujarati Poem by Aarti : 111567084

પુછ્યા વગર થઈ જાય છે, પ્રેમ બસ આમ થઈ જાય છે.,
છુપાવુ લાખ લાગણીઓ, છતાં એ સરેઆમ થઇ જાય છે.,

કોણ કહે છે કે યાદો તાજી ક

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories