Gujarati Quotes by jd : 111566459

#મંદિર

ઘર એક મંદિર,
મંદિર પણ ઘર બનવું જરૂરી છે.

બહાર બેસેલા ભિક્ષુકને રા

read more
jd 2 month ago

શુભ સવાર

મોહનભાઈ આનંદ 2 month ago

ક્યાં બાત હૈ.. શુભ સવાર નમસ્કાર

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories