Free Gujarati Thought Quotes by KALPESH PARGHI | 111561082

ઝઘડો હતો મારો એમના પ્રેમ થકી,
છતા હારી ગયો હુ એમના વેમ થકી.
#ઝઘડો
Mr.K.K

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories