Gujarati Blog by Krishna

એક નાનું એવું કાચું ઘર હતું જયાં વરસાદના ટીંપા માથે પડતા રોકી નોતા શકાતા.

એક નાનું એવું કાચું ઘર હતું જયાં વરસા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories