Free Marathi Shayri Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111553836

तुझ्या साठी स्वतःला हरवण्याचा मला एक रोग झाला आहे, तुला परत परत पाहण्याचा मला एक छंद जडला आहे. कवी :-सु. भा.पाटील.

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories