Hindi Shayri by Nirav Vanshavalya : 111544542

Shafaq (white ) jism nahi , ruhe huva karti hain .
Ruho ke noor se jism roshan huva karte hain .

Hasin Ehsas 5 month ago

Beautiful #Hasinehsas

View More   Hindi Shayri | Hindi Stories