Gujarati Blog by Krishna

ઘણા લોકો પાસે નવરાશ એટલી છે કે

આપડે સીસીટીવી ની જરૂર નથી

#નવરાશ

Purvi 8 month ago

Sav sachu krishnajiii..

હરિ... 8 month ago

હાહાહા...સાચું ho..😛😝😝

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories