Gujarati Hiku by Zalak bhatt : 111540618

#કમી
15 મી ઓગસ્ટે સદા
કમી એમની રહી
કુરબાન થઈ ગયાં
જમી હેમ ની રહી
ઝલક

Pintu Bhatti 2 month ago

જય હિન્દ

View More   Gujarati Hiku | Gujarati Stories