Gujarati Motivational by Sujal Patel : 111534974

પરિશ્રમ એવો કરો કે જેનાથી હથેળીઓની રેખાઓ જ ભૂંસાઈ જાય
શું ખબર પછી...
નસીબ જોવા ક્યારેય એ રેખાઓની જરૂર જ ન પડે...

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories