Free Marathi Poem Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111531383

लाजळुला लाजवेल असं
तुझ सुंदर दिसणं आहे .
दगडाला पाझर फुटवा असं
तुझ अाष्टव दिसणं आहे
(कवी:- सु भा पाटील )

View More   Marathi Poem | Marathi Stories