Gujarati Quotes by Ashvin Sutariya : 111530742

કંઇક એવું છે આપણા સૌની ભીતર
શબદ ના બાણ વાગે અંતરના ભીતર

દરેક દિવસ, દરેક પળ, દરેક વ્યક્તિ
શીખવે છે એવું નવું

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories