Gujarati Thought by Meet suvagiya : 111527485

એક એવો જમાનો હતો કે જ્યારે લોકો જાદુગર પર પણ વિશ્વાસ કરતા તા અને આજના જમાના માં
હકીકત પર લોકો શંકા કરે છે......

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories