Gujarati Thought by Hardik patel : 111523549

જીવનમાં #ખુશીઓનું માપ નથી હોતું,
ખુશીઓ તો એટલી હોય છે જેટલી આપણે માણી શકીએ..

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories