Gujarati Thank You by Dipti N

અર્ધ મિચેલી આંખો હતી મારી,
ને એમાં સત્ય પુરૂ સંતાયેલુ હતુ,
લોકો કદાચ રડતા હશે, 😭
એમ માની લીધું મેં!
ને પૂરી આ

read more

View More   Gujarati Thank You | Gujarati Stories