Gujarati Story by અજ્ઞાત : 111518659

શબ્દો ની ગોઠવણ એની સરચના માં ગોઠવાય તો લાગણી અને પ્રેમના પાનખર પછી ના કુંપણ જેમ ફૂટે છે.એવી જ શબ્દો ની માયાજાળ બિછાવ

read more

View More   Gujarati Story | Gujarati Stories