Gujarati Blog by Anurag Basu : 111517282

સાચું જ છે કે સ્ત્રીઓ ની બુધ્ધી પગની પાની માં જ હોય છે...
એટલે જ એનું હ્દય સૌથી ઉપર આવે છે.
તેથી જ ,
સ્ત્રીઓ પહેલા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories