Gujarati Quotes by RAJHARSH

પ્રેમ એક એવી જ્યોત છે જે માણસના હૃદયને હંમેશા હુંફાળું રાખે છે.


#જ્યોત
read more

RAJHARSH 9 month ago

Thanks Prem_222 🙏

RAJHARSH 9 month ago

આભાર🙏

RAJHARSH 9 month ago

🙏આભાર

RAJHARSH 9 month ago

આભાર🙏

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories