Gujarati Quotes by Rekha Patel : 111510244

#ધરતી નું
અજીબ છે માણસ ધરતી પર રહી આકાશમાં ઉડવાની ઇરછા રાખે છે.
read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories