Gujarati Blog by Devang : 111509881

એક દીકરો જ્યારે માં ને તરછોડે
ને ઘરડા ઘર મા મૂકી આવે
ત્યાં વર્ષો વીત્યા પછી સમાચાર મળે
કે તમારો દીકરો આવે છે
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories