Free Gujarati Romance Quotes by Rohan Joshi | 111509259

ભીંજાય જવાનું કારણ દર વખતે વરસાદ નથી હોતો.
ક્યારેક કોઈ ની યાદોનું ઝાપટું પણ પાંપણો પલાળી જાય છે.

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories