Gujarati Blog by Hina Modha : 111508977

#જિંદગી માં ઘટી ગયેલી ઘટનાઓને વાગોળવા કરતા એ ને ભૂલી જવું ને નવી રીતે જીવવું જ સમજ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories