Gujarati Funny by Kunjan Shukla : 111508207

બહુ દોઢડાહ્યા 🥳થયા વગર રખડવાનું બંધ કરજો.
*લીલાવતી* આપણને નહી પોસાય, એટલે
ઘરની *કલાવતી* સાથે☺️ છાનામાના સમજીને

read more

View More   Gujarati Funny | Gujarati Stories