Gujarati Thought by Kinjal Parmar_KB : 111507671

મૃત દેહ પર રડો છો,
દુખ વ્યક્ત કરો છો,
સારો હતો આમ હતું કહો છો,
જ્યારે આત્મા હોય ત્યારે રડતો ચૂપ કરાયો છે?
દુખ

read more
Vinod 6 month ago

વાહ 👌

DABHI DILIP 6 month ago

દરેક વ્યક્તિ ને વ્યક્તિ ના મૃત્યુ પછી તેના કિંમત સમજાય છે દરેક વ્યક્તિ ને વસ્તુ ની કિંમત તેના ગુમાવીયા જ સમજાય છે

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories