Gujarati Blog by Kavita Gandhi : 111503720

એ મારા પ્રેમની સુંદર 🍁ભાવના🍁

નિશ્વાર્થ ઘણો નાનો શબ્દ છે,
પણ એમા જીવવુ ઘણુજ સુખમય છે...

એકદમ સરળતાથી જીવી

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories