Gujarati Quotes by sangeeakhil : 111502872

ગોળ જેવા ગળ્યા રહેશો તો તમને કિડીઓ પણ ઉપાડીને હાલી જાશે.
- સંગીઅખિલ

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories