Gujarati Thought by Bhavna Jadav : 111501181

#સંતુલન
ચા પીતા પીતા વિચાર આવ્યો કે..

થઈ ગયું છે આજકલ સઘળું સંતુલન
માણસન

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories