Gujarati Blog by Firdos Bamji : 111500211

ભમરડાને સંતુલિત ફેરવવા
દોરીની તાકાત અજમાવવી પડે
જીવનને સંતુલિત ફરતું રાખવા
સમર્પણની ભાવના રાખવી પડે
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories