Gujarati Quotes by DHR : 111496398

કોઈ પણ જીવંત વ્યક્તિની ખુશાલી નું સ્રોત નું કારણ જાણવું હોય, તો એના પાછળના છુપાયલા પરિશ્રમ, ત્યાગ, અને અનુભવો નું સ્

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories