Gujarati Quotes by DHR

કોઈ પણ જીવંત વ્યક્તિની ખુશાલી નું સ્રોત નું કારણ જાણવું હોય, તો એના પાછળના છુપાયલા પરિશ્રમ, ત્યાગ, અને અનુભવો નું સ્

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories