Gujarati Thought by Krutika : 111493425

આ ધરતી સપાટ નથી ક્યાંક ડુંગર તો ક્યાંક નદી કે સમુદ્ર પણ છે તેમ આ જીવન પણ સીધુ સરળ નથી આડુઅવળું તો થવું જ પડે છે read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories