Gujarati Shayri by DP Rajput : 111478015

એક યાદ લખવી છે..
તને મળવાની એક આશ લખવી છે..
મળ્યા પછી ની સાંજ લખવી છે..
મહેકતા ફૂલોની સુવાસ લખવી છે..
વરસતા વરસા

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories