Gujarati Blog by KiRiT jAmAni : 111471327

"લાવી છે આ અસર હવે સંગત શરાબની,
ચાખો મને તો કટુ છું, પીઓ તો મધુર છું."
#@KV

#કટું

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories