Gujarati Shayri by Lalit Joshi : 111469931

વિરહ

વિરહ ની વેદના હવે સમજાય છે
એકલતા હર પલ અનુભવાય છે
હર ઘડી ઇંતજાર મા જાય છે
પ્રેમ ની પરિભાષા હવે સમજાય

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories