Gujarati Motivational by Asmita Ranpura : 111467650

મારી ડાયરી....👌
દરેક વ્યક્તિ કેટલી
લાયક છે,
કે સ્વ ની લાયકાત શું એ
પોતે જ નક્કી કરવું
પડે...
કોઈ કુટુંબ, કુ

read more
Asmita Ranpura 5 month ago

Thank you so much Drashti,Shilu, Abbasbhai, Yakshita ,Swati, Mamtaji..

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories