Marathi Thought by Ishwar Trimbakrao Agam

यश मिळवण्यासाठी तुम्ही तेव्हाच "पात्र " व्हाल. जेव्हा तुमचं कष्ट तुमच्या ध्येयाच्या वरचढ होईल.
read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories