Gujarati Blog by Rushi My Hero : 111457111

ચાલ ને એવા જીવન ની શરૂઆત કરીએ,
હું કંઇ જ બોલું નહિ ને તું બધું જ સમજી જાય.
#શરૂઆત

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories