Gujarati Blog status by Jina on 28-May-2020 02:43pm

તીર ને તલવાર પણ બુઠ્ઠી છે તારી આગળ
બસ તારી એક નજર કાફી છે મને કતલ કરવા માટે.
જીના ❤️

Jina 1 month ago

Ty 🙏🏻☺️

Jina 1 month ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Jina 1 month ago

Ty 🙏🏻 ☺️

Anand 1 month ago

Vaahhh 👌👌👌

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes