Free Gujarati Thought Quotes by Nish | 111449179

પ્રેમ અધૂરો રહ્યો અમારો, અર્થ એનો કોઈ એક દગાબાજ જ હોય એવું થોડી હોય, ક્યારેક પરિસ્થિતિઓ ની મજબૂરી માં આગળ વધી જવું પ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories