Gujarati Blog by Shaileshkumar joshi : 111437949

જીવન નામની આ ઘટનામાં અચરજ અનેક છે...!!!

ફરિયાદી,આરોપી, સાક્ષી હું એક,

અને ન્યાય કરનારા દરેક છે...!!!

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories