Gujarati Blog by Vina Purohit

#પરિચય
લો હુ મારો પરીચય આપુ
હુ એટલી સુંદર નથી કે કોઈ જોતા જ મારાપ્રેમમાં પડી જા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories