Gujarati Hiku by Zalak bhatt : 111423007

ચહેરો છુપાવી ને હજુ
તારું એ બે ડગ ચાલવું
ને એ જ ક્ષણ ધીમે- ધીમે
નભ માં રવિ નું આવવું !
read more

View More   Gujarati Hiku | Gujarati Stories