Gujarati Motivational by KALPESH PARGHI : 111420759

અન્ય વ્યક્તિનુ આપણા થકી થતુ માન એ આપણુ રોકાણ છે, જેના વળતર થકી સમ્માન મળે છે જે વ્યક્તિને જીવનમા ઊચ્ચાઈ પર લઈ જાય છે.<

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories