Free Gujarati Shayri Quotes by R.v.Acharya | 111415765

ખૂબ ખજાના ખોયા છે. એવાય મૌસમ જોયા છે. ખૂબ પલળતા લોકોને,અંદર થી કોરા જોયા છે.,

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories