Gujarati Blog by Vina Purohit : 111410866

કિંમત એને જ સમજાય તેણે કિંમત ચુકવી હોય : પછી એ સમય હોય'પ્રેમ હોય. કે પસૌ હોય:
#કિંમત

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories