Gujarati Quotes by Deeps Gadhvi : 111408436

જન્મથી મોત આવ્યાની થોડી છણ સુધી નો સફર લાલચી,કપટી,મોહ-માયા,
અભિમાની,લોભી જેવા અનેક ગુણોની સાથે સારા 9% ગુણ અંત સુધી

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories