Gujarati Thought by KALPESH PARGHI : 111405944

મારા જીવનનો એક જ સાર, કાયમ રહે તારો ને મારો સાથ ભલે થાય પછી દુનિયા વેરીહાલ.
Mr.K.K
#સાર

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories