Gujarati Thought by Hitesh Shiroya : 111380630

*થપ્પો દાવ ની રમત ચાલીરહી છે.
*દાવ corona નો છે*
આપણે છુપાયેલા રહીશું તો
*જીતી ગયા*
અને બહાર નીકળ્યા તો
*corona*

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories