Gujarati Thought by Reshma Kazi : 111367006

#Aspect
એ જિંદગી! તારી મરજીનાં ફેંકેલા દરેક પાસાંને જીવી જાણ્યા છે..
-Reshma Kazi
ક્યારેક મા

read more
પ્રભુ 8 month ago

વાહ મસ્ત 👏✍️ Reshma ji

Reshma Kazi 8 month ago

Thank you shefali ji..

Shefali 8 month ago

જોરદાર..

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories