Gujarati Blog by Sunil chaudhari

#Announce
વાત તો અધૂરીછે પણ
કેહવી હવે પૂરી છે
મારા મિત એના હરખ ઘેલ થયા છે
હરખ નો હવે

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories