Gujarati Whatsapp-Status by Hir : 111342190

હું રિસાવવા ચાહું
પણ
કોઈ મનાવનાર
જોઈએ ને
હું હસવા ચાહું
પણ
કોઈ અશ્રુ લૂછનાર
જોઈએ ને
હું જીવવા ચાહ

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories